WEBSITE CỦA BẠN CHƯA CÓ CHỨNG CHỈ SSL

Nếu bạn thấy thông báo này khi truy cập vào website, điều này có nghĩa website của bạn đang truy cập bằng giao thức bảo mật HTTPS nhưng website chưa có chứng chỉ SSL hợp lệ.Hãy kiểm tra lại chứng chỉ SSL của website trong giao diện cPanel, hoặc cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí theo hướng dẫn tại đây

.

Nếu bạn cho rằng đây là lỗi hoặc cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của AZDIGI tại đây